ParadontitisPARODONTITIS OMEGA 3 HART EN VAATZIEKTEN door NATURA FOUNDATION

 

Het is bekend dat omega-3-vetzuren ontstekingsremmend werken. Ze
worden daarom ingezet bij de preventie en behandeling van chronische
ontstekingsziekten, zoals hart- en vaatziekten en reuma. Uit nieuw
onderzoek in het tandheelkundige Journal of Periodontal and Implant
Science blijkt nu dat suppletie met omega-3 mogelijk ook kan worden
ingezet als preventief en adjuvant middel bij parodontitis, een ernstige
ontstekingsziekte van het tandvlees.
Ongeveer 50% van de volwassenen heeft ontstoken tandvlees. Bij 35% procent ontwikkelt zich een vorm van parodontitis, bij 10-15% is dat een ernstige. Er ontstaan ‘pockets’ tussen de tanden waarin zich micro-organismen nestelen, die steeds dieper doordringen en uiteindelijk het kaakbot aantasten. Wanneer het onbehandeld blijft, treedt gebitsverlies op. Maar ook voor de algehele gezondheid is parodontitis slecht nieuws. De ontsteking in de mond kan namelijk overslaan naar andere organen, waaronder het hart.

Ongeveer 50% van
de volwassenen heeft
ontstoken tandvlees

Infectiehaard steekt het lichaam aan

Parodontitis wordt grotendeels veroorzaakt door micro-organismen en ontstaat uit chronificatie van alledaags ontstoken tandvlees:gingivitis. Veel van de symptomen – zoals vergaande weefselschade aan tandvlees en kaakbot – zijn echter het gevolg van een interactie tussen micro-organismen en de ontstekingsreactie
bij de patiënt (zie ook: Symptomen van parodontitis).
Wanneer de micro-organismen hebben postgevat vormen ze een gevaarlijke infectiehaard in de mond. Een opvlammende ontsteking kan de organen in het lichaam ‘aansteken’. Dit vergroot het risico op onder andere hartklepontstekingen,
herseninfarct, zwangerschapscomplicaties, vroeggeboorte en alzheimer.
Onderzoek gepubliceerd in de British Medical Journal had reeds uitgewezen dat mensen die hun gebit en tandvlees niet goed verzorgen 70 procent meer kans hebben op een hartziekte dan mensen die tweemaal daags poetsen. Een goede mondhygiëne is dus essentieel.
Volgens het recente onderzoek is dit echter niet het hele verhaal (zie ook: Meer
dan alleen mondhygiëne
).

Nieuwe behandelmethode

Voorheen richtte de behandeling zich vooral op het verwijderen van de micro-organismen, maar men ziet nu in dat de ontstekingsreactie de meeste schade veroorzaakt. Daarom werkten de onderzoekers met een methode die
zowel de micro-organismen aanpakt, als de ontstekingsreactie moduleert. Deze methode heet ‘Host Modulatory Therapy’ en werd tot nu toe voornamelijk uitgevoerd met behulp van NSAID’s – niet-steroïde ontstekingsremmende
medicijnen. Deze hebben een aantal bijwerkingen, zoals serieuze maag- en darmklachten, waaronder maagzweren.

Slechte mondhygiëne
geeft 70% meer kans
op een hartziekte

“Het doel van ons onderzoek was om een innovatieve therapievorm te testen bij patiënten met gemiddelde tot zwaar chronische parodontitis.
Onze hypothese was dat meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren tot een
meetbaar klinisch resultaat kunnen leiden en de ontstekingscascade kunnen onderbreken”.

Omega-3-vetzuren
onderbreken de
ontstekingscascade

Gezonder tandvlees

Bij het gerandomiseerde, dubbelblinde, klinische onderzoek waren 60 patiënten betrokken met gemiddelde tot zware chronische parodontitis.
Naast een diepe reiniging van het gebit, waarbij onder andere tandplaques werden verwijderd, ontvingen de 30 patiënten in de therapiegroep12 weken lang dagelijks een supplement met 300 mg omega-3-vetzuren. De 30 patiënten in de controlegroep kregen dezelfde reiniging, maar ontvingen daarbij een placebosupplement.
De onderzoekers vonden een verband tussen de inname van omega-3-vetzuren en verbetering van de gingivale index. Dit is een schaal van 0 tot 3 waarop de mate van gezondheid van het tandvlees wordt aangegeven. Hoe hoger de score, hoe ernstiger de ontsteking.
In de omega-3-groep daalde de index van 1,93 naar 1,12. Een index van 2 betekent een matige vorm van parodontitis, terwijl er rond 1 slechts nog sprake is van ontstoken tandvlees.
In de placebogroep bleef de gingivale index na behandeling steken op 1,43.
Daarnaast bleek de diepte van de pockets bij de therapiegroep vrijwel gehalveerd. Ook bij de placebogroep werd dankzij de reiniging de pocketdiepte
kleiner, maar niet zo duidelijk als in de therapiegroep. Omega-3-vetzuren hebben
dus een significant aandeel in het resultaat. Dit waren precies de ‘meetbare klinische resultaten’waarop de onderzoekers hadden gehoopt.
Omega-3 onderbreekt dus de ontstekingscascade, hetgeen hun hypothese bevestigt.

Omega-3 beschermt tegen parodontitis

Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers dat ‘suppletie met meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren potentieel effectief
is als modulator bij de preventie en/of adjuvante behandeling van chronische parodontitis.’
Ze schrijven dit toe aan de ontstekingsmodulerende eigenschappen van omega-3. Van omega-3-vetzuren was al bewezen dat ze bij de behandeling van diverse andere inflammatoire ziektebeelden een rol kunnen spelen.
Omdat gingivits zo wijdverbreid is, en de aanbevolen visconsumptie zelden wordt gehaald, is het aan te bevelen de dagelijkse voeding structureel aan te vullen met een goed omega-3-supplement. Verder vormt een goede orale hygiëne (poetsen, flossen én spoelen) een goede strategie in de preventie van gingivitis, parodontitis en de vervelende gevolgen voor de algehele gezondheid. Het is dus
de hoogste tijd voor een nieuw tandheelkundig adagium: poets tweemaal daags uw tanden en neem een omega-3-supplement!

Bronnen
1. Deore GD, Gurav AN, et al, Omega 3 fatty
acids as a host modulator in chronic periodontitis
patients: a randomised, double-blind,
palcebo-controlled, clinical trial”, J Periodontal
Implant Sci, 2014 Feb; 44(1): 25-32.
2. Oliveira, C. de ,Toothbrushing, inflammation,
and risk of cardiovascular disease: results
from Scottish Health Survey, British
Medical Journal, 2010; 340: c2451
3. https://www.ppleiden.nl/uploads/5/2/7/5/5275075/02nov449.pdf
______________________________________________________________
Uiteraard kunt u geen enkele aanspraak maken op, of recht ontlenen aan, hetgeen wij ter kennis geven. Wanneer u bij uzelf iets vermoed wat in één van onze nieuwsbrieven naar voren is gebracht adviseren wij u om een natuurgeneeskundig therapeut te bezoeken of naar uw huisarts te gaan.

Contact